Skip to content

Knjiga o Takama – bajke za odrasle

Book

E-Book

Standard Literature – Without Vocabulary Section

Pages: 252 | Formats: paperback, e-book

Level: First Language C2 – Superior
up to 5,500 words – for learners who are able to actively use the present, future, perfect tenses, verb aspects, phrases, colloquial language, and have understanding of literary language

Description:
„The Book of Takas” is a collection of stories about the allegorical world of Takas and describes the lives of its inhabitants through their archetypal conflicts. Takas are gods of voles (voles are creatures of the allegorical world from the book “Život s voluharicama” – “Life with the voles”) and Takas live in Wota’s land (in the book there is also the map of Wota’s land). Wota, the creator, first created the first voles and the first human being. But she was disappointed by her work and in a new land she and her lover Moon created the beings in her image – TAKAS. The book tells about the fates of the individual Takas, about the emergence of the countries and cities, about legends and mythology of Takas, about their faith, about heroes from the past, about dreams and parallel worlds. In their destinies, the archetypal, eternal – i.e. also modern, contemporary – conflicts within the family and society are clearly visible. The individual who is thrown into the world with a specific purpose is in search of answers to the ongoing existential questions and experiences both extreme brutality and extraordinary tenderness on his individual path.

“Knjiga o Takama” je zbirka priča o alegorijskom svijetu Taka i opisuje živote njihovih stanovnika kroz arhetipske konflikte. Take su bogovi voluharica (voluharice su bića alegorijskog svijeta iz knjige «Život s voluharicama») i žive u Votinoj zemlji (knjiga sadrži kartu Votine zemlje). Vota, Stvoriteljica, stvorila je prvo voluharicu i čovjeka. Razočarana svojim djelom u novoj je zemlji s ljubavnikom Mjesecom stvorila bića na svoju sliku i priliku – TAKE. Knjiga priča o sudbinama pojedinih Taka, o nastanku pojedinih zemalja i gradova, o legendama i mitologiji Taka, o njihovim vjerovanjima, o junacima iz njihove prošlosti, o snovima i paralelnim svjetovima. U sudbinama Taka jasno su vidljivi arhetipski, vječni – dakle i suvremeni – sukobi unutar obitelji ili socijalne zajednice. Pojedinac, ubačen u svijet s određenom svrhom, u potrazi je za odgovorima na vječna egzistencijalna pitanja prolazeći u istoj mjeri i izrazitu brutalnost i isto tako nesvakidašnju nježnost na svom individualnom putu.

Purchase printed book